Quality of life in first line Metastatic PC treatment - Dr. Axel Merseburger


Erleada(Apalutamid)_Livskvalitet til metastatisk hormonsensitiv prostatakreft pasienterErleada® ble godkjent i 2021 av Beslutningsforum: Hvilken pasientgruppe er det refundert til?Vår medisinske rådgiver forklarer indikasjoner, virkningsmekanisme, bivirkninger og sikkerhetsprofil til ApalutamidState of the Art in mCSPC: Assessment of Different Treatment options in Everyday PracticeHør kreftlegen forklare om bakgrunn, diagnostisering og behandling av prostatakreftDifferent Presentation of Metastatic Hormone Sensitive Prostate Cancer - Possible Treatment OptionsProfessor Fred Saads seneste foredrag om: Early Treatment of Prostate Cancer: Assessment of Novel Hormone Therapy in everyday Practice.TITAN Final Publication with updated overall survival (OS) analysis – Interview with Dr. Kim Chi