Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta/ This medicinal product is subject to additional monitoring.
Short SPC & Adverse Event Reporting available here