Contact Janssen

To use all the functions of Contact Janssen, you will need to Login No account yet? Register

Rapportering av bivirkninger eller produktklager

For å rapportere en bivirkning eller produktklage, vennligst kontakt MICS – Medisinsk informasjon og kundeservice

Telefon: +47 24126500 (spør etter MICS, så kobles du riktig)
Email: [email protected]

Talk to Janssen immediately

Get a response later