Logo

OFFENTLIGGJØRING AV VERDIOVERFØRINGER TIL HELSEPERSONELL OG HELSEORGANISASJONER

Janssen støtter helhjertet opp om offentliggjøring av verdioverføringer. EFPIAs regler om offentliggjøring (og tilsvarende landsspesifikke regler fra nasjonale legemiddelforeninger) er et viktig bidrag for å gjøre finansielle opplysninger knyttet til interaksjoner mellom legemiddelindustrien og det medisinske miljøet mer transparent. Disse forholdene er avgjørende for å oppnå kontinuerlig medisinsk fremgang og forbedre resultatene for pasientene.


I juni 2016 offentliggjorde Janssen, sammen med andre legemiddelselskaper som er medlemmer av EFPIA, verdioverføringer foretatt i løpet av 2015, som f.eks. økonomisk støtte til helsepersonell for deltakelse på seminarer, betaling av honorarer for tjenester levert til Janssen av helsepersonell eller utdanningsstipend til helseorganisasjoner. Vi var aktivt ute og oppfordret helsepersonell som vi samarbeidet med til å samtykke i publisering av individuelle data, og vi var svært fornøyde over at de aller fleste gjorde det. Våre ambisjoner er å oppfordre enda flere til å bli med oss på veien mot større transparens. Vi mener at åpen kommunikasjon om disse interaksjonene er positivt for alle, inkludert helsepersonell, fordi vi gjennom dette svarer på allmennhetens forventninger om transparens og viser at pasientene drar nytte av disse interaksjonene i form av mer informert klinisk beslutningstaking og korrekt bruk av legemidler.

why-a-disclosure_of_tov.jpg

Janssen støtter helhjertet opp om offentliggjøring av verdioverføringer. EFPIAs regler om offentliggjøring (og tilsvarende landsspesifikke regler fra nasjonale legemiddelforeninger) er et viktig bidrag for å gjøre finansielle opplysninger knyttet til interaksjoner mellom legemiddelindustrien og det medisinske miljøet mer transparent. Disse forholdene er avgjørende for å oppnå kontinuerlig medisinsk fremgang og forbedre resultatene for pasientene.

Hvorfor regler om offentliggjøring av verdioverføringer?

The Janssen way

Janssens hovedansvar er å utvikle innovative behandlinger for udekkede medisinske behov, og garantere riktig bruk og...

Janssens tilnærming til kontinuerlig faglig utvikling av helsepersonell

I Janssen mener vi at sponsoravtaler og støtte til programmer for kontinuerlig faglig utvikling for helsepersonell er...

Opplæringsprogrammer som Janssen Norge har støttet

Janssen støtter medisinske utdanningsprogrammer og aktiviteter