Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH) er en sjelden, progressiv og dødelig sykdom.1PAH betyr høyt blodtrykk i lungepulsåren og forgreninger fra denne, på grunn av proliferasjon og vasokonstriksjon på arteriolenivå . Prognosen for pasienter med PAH er avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad2, derfor er det viktig med tidlig diagnose og behandling. På denne nettsiden finner du informasjon og ressurser som kan hjelpe deg ved diagnostisering og behandling av PAH.

Pulmonary arterial hypertension

PAH bakgrunnsinformasjon

PAH er en kompleks sykdom som i dag ikke kan helbredes. Et første skritt i behandlingen er å kartlegge hvem som er i risikosonen og hvordan man diagnostiserer sykdommen.

PAH FORKLART

Services

Hjelpemidler

Diagnostiske verktøy, videofilmer med spesialister på området og informasjonsmateriell hjelper deg med å identifisere, vurdere og hjelpe PAH-pasientene dine.

SE HJELPEMIDLER

 

Produkter

Lær mer om OPSUMIT® (macitentan) og UPTRAVI® (seleksipag) og hvordan du kan hjelpe dine voksne pasienter som har fått diagnosen pulmonal arteriell hypertensjon (PAH), som inngår i WHO funksjonsklasse (FC) II–III.
Les mer

References

  1. D’Alonzo GE, Wei C, Thomas C et al. Cardiac-specific genetic inhibition of nuclear factor-κB prevents right ventricular hypertrophy induced by monocrotaline. Ann Intern Med  1991; 115:343–349.
  2. Hoeper MM, Pittrow D, Opitz C et al. Risk assessment in pulmonary arterial hypertension. Eur Respir J  2018; 51:1702606.

Job code: CP-162520 | Date of preparation: June 2020